O NÁS

„ KDE JE CESTA, TAM JE CIEĽ“

Našim cieľom je poskytnúť Vám služby, na ktoré sa budete vedieť vždy spoľahnúť. Veríme, že len vďaka kvalitne odvedenej práci môžeme dlhodobo prosperovať a rásť. Na základe individuálneho prístupu Vám vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašich požiadaviek na frekvenciu a rozsah upratovacích a čistiacich služieb, či časvykonávanianamiponúkanýchslužieb.

Spoločnosť Home&Industry Services s.r.o. sa špecializuje na upratovanie administratívnych a výrobných budov, hál, skladov, výrobných prevádzok ako aj čistenievýrobnýchaspracovateľskýchtechnológií.
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb prispôsobíme Vašim požiadavkám a chodu jednotlivých pracovísk. Cieľom našej práce je lepší vzhľad vašich priestorov. Čisté a udržiavané priestory majú pozitívny vplyv aj na výkon zamestnancov. Veľké podlahové plochy, výrobné haly, sklady a kancelárske priestory si vyžadujú špecifické riešenia. Výkonné, bezpečné stroje, moderné technológie a vyškolený personál. To všetko zabezpečujeme s veľkým dôrazom nakvalituvykonanýchprác.

POISTENIEZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Home&Industry Services s.r.o. sa zaväzuje znášať hmotnú i právnu zodpovednosť za výkon činnosti svojich zamestnancov. Voči prípadným škodám na majetku zákazníkov, ktoré boli preukázateľne spôsobené alebo zavinené zamestnancami, je spoločnosť poistená v poisťovni Kooperativa.