POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE ČISTENIA

Čistenie suchým ľadom

Čistenie so suchým ľadom - šetrne pri pevne priľnutej špine. Čistenie suchým ľadom je inovatívna metóda na šetrné čistenie povrchov - s peletami zo suchého ľadu ako otryskávacím médiom.
Technológia čistenia suchým ľadom je založená na princípe pieskovania. Avšak v prípade, ak sa ako abrazívum využívajú pelety zo suchého ľadu, zostáva povrch čisteného objektu čistý a suchý, nakoľko suchý ľad sublimuje, mení sa na plyn a nezanecháva žiadne nežiadúce zvyšky.
Zariadenie na otryskávanie - Ice Blaster urýchľujeaždo 3 mm veľké pelety suchého ľadu pomocou stlačeného vzduchu na viac ako 150 m/s. Pri tejto veľkej rýchlosti a chlade -79°C špina zamrzne a popraská. Nezostanú žiadneabrazívnezvyšky! Odstránené zvyšky nečistôt spadnú na zem, kde sa jednoducho pozametajú alebo povysávajú.

Čistenie parou

Pracujeme s minimálnym množstvom energie a vody.
Nevytvárame takmer žiadne odpady. Toto ekologicky šetrné umývanie nepotrebuje žiadne ďalšie zariadenia na čistenie odpadových vôd.
Parné čistenie je založené na princípe ohrevu studenej vody a jej premeny na ysokotlakovú paru. Medzi najväčšie výhody patrí schopnosť odstrániť nečis-totu i z ťažko prístupných miest. Parný čistič rozpúšťa olej, mydlo, mastnotu, špinu, zabíja škodlivé baktérie a odstraňuje zápach. Parou čistíme fasády budov, dlažby a obklady, gastronomické zariadenia a priestory, vozidlá atď.

Stroje na čistenie podláh

Okrem jednokotučových strojov využívame aj stroje s vlastným pojazdom, ktoré nám umožňujú vyčistiť veľké priestory bez námahy a vo veľmi krátkom čase. S vhodnou chémiou a príslušenstvom dokážeme vyčistiť aj silne znečistené podlahy v ťažkom priemysle.

Čistenie vysokotlakovým čističom s ohrevom vody

Mastnotu, oleje, živicu atď. vo väčšine prípadov odstránite už horúcou vodou, čím sa používa výrazne nižšie množstvo čistiaceho prostriedku alebo nie je potrebný vôbec žiaden čistiaci prostriedok. Tak sa okrem úspory nákladov chráni aj životné prostredie a prírodné zdroje.
Plochy čistené horúcou vodou schnú vďaka teplu rýchlejšie a tým sú aj rýchlejšie pripravené na ďalšiu úpravu či použitie. Po vyčistení horúcou vodou je možné dokázať výrazné zníženie choroboplodných baktérií. Pre mnohé požiadavky na hygienu je toto zníženie počtu choroboplodných baktérií bez dezinfekčných prostriedkov úplne postačujúce.
Horúca voda vedie k rýchlejšiemu uvoľňovaniu nečistôt a tým k výraznej úspore času až takmer 35 %. Rôznorodé úlohy v oblasti čistenia sa tak dajú vykonať cenovo výhodne a hospodárne.

Zariadenia na čistenie solárnych a fotovoltaických článkov

Nečistoty z prachu, sadzí a peľov môžu znížiť výkon fotovoltaických systémov a solárnych panelov na získavanie tepelnej energie až o 20 %. Aby boli tieto systémy schopné neustále podávať vysoký výkon, vyžadujú si pravidelné a dokonalé čistenie.