KONTAKT

Kontaktná adresa

Home & Industry Services, s.r.o.
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

Fakturačná adresa

Home & Industry Services, s.r.o.
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

IČO: 46 866 442
DIČ: 2023634426

zapísaná v OR OS Košice I
Vložka číslo : 30893/V

Telefonické a mailové kontakty

Mgr. Roland Čiták

výkonný riaditeľ mobil +421 904 692 011 citak@hais.sk

Mgr.Ing. Peter Berezňanin

ekonomický riaditeľ mobil +421 904 692 012 bereznanin@hais.sk